اطاعیه‌ها چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400 - 10:42

اطلاعیه شماره (2 )جدول زمانبندی مسابقات

جدول زمانبندی مسابقات قرآنی مشکات بشرح ذیل می باشد.

 

 

ردیف

عنوان

زمان

1

ثبت نام

از 1 اردیبهشت لغایت 1 تیرماه 1400

2

رشته مفاهیم

مقدماتی: 15 الی 17 تیرماه

نهایی: جمعه 8 مرداد

3

رشته قرائت تقلیدی

مقدماتی: 1 الی 7 مرداد

نهایی بانوان : سه شنبه 12 مرداد
نهایی آقایان: یکشنبه 17 مرداد

4

رشته ترتیل

مقدماتی: 25 الی 31 تیرماه

نهایی بانوان : چهارشنبه 13 مرداد
نهایی آقایان: دوشنبه 18 مرداد

5

رشته حفظ

مقدماتی: 18 الی 24 تیرماه

مرحله دوم: 27 تیر لغایت 4 مرداد

نهایی بانوان : 9 الی 11 مرداد
نهایی آقایان: 14 الی 16 مرداد

4

اختتامیه

متعاقباً اعلام خواهد شد.