اطاعیه‌ها چهارشنبه، 01 اردیبهشت 1400 - 11:16

اطلاعیه شماره (3) جوایز مسابقات

جوایز سومین دوره مسابقات قرآنی مشکات بشرح ذیل است

جوایز سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مشکات:
رشته حفظ کل قرآن

نفر اول: 100.000.000 ريال
نفر دوم: 80.000.000 ريال
نفر سوم: 60.000.000 ريال

رشته حفظ 20 جزء

نفر اول: 70.000.000 ريال
نفر دوم: 55.000.000 ريال
نفر سوم: 40.000.000 ريال

رشته حفظ 10 جزء

نفر اول: 50.000.000 ريال
نفر دوم : 35.000.000 ريال
نفر سوم: 20.000.000 ريال

 

رشته ترتیل

نفر اول: 60.000.000 ريال
نفر دوم: 45.000.000 ريال
نفر سوم: 30.000.000 ريال

رشته قرائت تقلیدی

نفر اول: 40.000.000 ريال
نفر دوم: 30.000.000 ريال
نفر سوم: 20.000.000 ريال

رشته مفاهیم

نفر اول: 10.000.000 ريال
نفر دوم: 7.000.000 ريال
نفر سوم: 5.000.000 ريال