گالری ویدیو یکشنبه، 05 اردیبهشت 1400 - 08:54

دعوت استاد سبزعلی برای شرکت در مسابقات قرآنی مشکات

استاد محمد حسین سبزعلی قاری بین المللی قرآن کریم از قرآنیون کل کشور برای شرکت در مسابقات قرآنی مشکات دعوت کرد.

بنده به عنوان کسی که سالهاس در خدمت قرآن کریم هستم از قرآنیون کل کشور از تمامی استانها ، خواهران و برادران ، زیر16 و بالای 16 سال دعوت می کنم در مسابقات بزرگ و سراسری مشکات شرکت کنند و از جوایز ارزشمند آن بهره مند بشوند . در ضمن این مسابقات را داوران بزرگ داوری خواهند کرد