گالری ویدیو دوشنبه، 06 اردیبهشت 1400 - 09:34

دعوت استاد احمد ابوالقاسمی برای شرکت در مسابقات قرآنی مشکات

دعوت استاد احمد ابوالقاسمی از قرآنیان سراسر کشور برای شرکت در مسابقات قرآنی مشکات

استاد احمد ابوالقاسمی از قرآنیان سراسر کشور برای شرکت در مسابقات قرآنی مشکات دعوت کرد.

ثبت نام از طریق لینک زیر
https://www.mqmeshkat.ir/register/