گالری ویدیو پنجشنبه، 09 اردیبهشت 1400 - 11:31

با شرکت در مسابقات قرآنی مشکات موجب ترویج فرهنگ قرآنی شوید

دکترسعیدیان قاری بین المللی قرآن کریم از اصحاب و اهالی قرآنی کشور برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم مشکات دعوت کرد.

 به گزارش دبیرخانه مسابقات سراسری قرآن کریم مشکات: دکتر محمدحسین سعیدیان قاری بین المللی قرآن کریم ضمن دعوت از اصحاب و اهالی قران کریم
برای شرکت در مسابقات سراسری قرآن کریم مشکات گفت: از هم اکنون تصمیم بگیرید در این رویداد مهم فرهنگی کشور شرکت نمایید که ان شالله با نیات پاک خودتان موجب ترویج فرهنگ قرآنی شوید