ارسال عکس و کارت ملی یا شناسنامه الزامی است

داوطلبان گرامی دقت بفرمایید
ارسال تصویر عکس پرسنلی و  کارت ملی یا  شناسنامه الزامی است و در صورت عدم ارسال ثبت نام شما توسط مدیر محترم سایت تایید نخواهد شد، ولی ارسال گواهی شغلی اجباری نیست

ارسال گواهی شغلی برای آندسته از دانشجویان، سربازان وظیفه، طلاب حوزه های علمیه و شاغلان در دستگاه های دولتی است که ساکن این دو استان نیستند و امکان درج تلفن ثابت را ندارند.

بدیهی است اتباع محترم ساکن دو استان تهران و البرز بجای کارت ملی کارت اقامت خود را ارسال خواهند کرد.

 

دبیرخانه مسابقات قرآنی مشکات