اطلاعیه شماره (5) افزایش جوایز مسابقات

جوایز مسابقات قرآنی مشکات تا نفر دهم افزایش یافت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسسه قرآنی مشکات و به نقل از دبیرخانه برگزاری دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات در این دوره از مسابقات تا نفر دهم جایزه اهدا خواهد شد.

این جوایز که به همت خیرین و بانیان نیک اندیش تهیه خواهد شد بشرح ذیل است:

جوایز:

رشته ترتیل
نفر اول: 20.000.000 ريال
نفر دوم: 15.000.000 ريال
نفر سوم: 10.000.000 ريال
نفر چهارم تا دهم: 1.000.000 ریال

 

رشته حفظ 10 جزء
نفر اول: 12.500.000 ريال
نفر دوم : 10.000.000 ريال
نفر سوم: 7.500.000 ريال
نفر چهارم تا دهم: 1.000.000 ریال

 

رشته حفظ 20 جزء
نفر اول: 20.000.000 ريال
نفر دوم: 15.000.000 ريال
نفر سوم: 10.000.000 ريال
نفر چهارم تا دهم: 1.000.000 ریال

 

رشته حفظ کل قرآن
نفر اول: 30.000.000 ريال
نفر دوم: 25.000.000 ريال
نفر سوم: 20.000.000 ريال
نفر چهارم تا دهم: 1.000.000 ریال