اطلاعیه شماره(7) مرحله اول رشته ترتیل

داوطلبان رشته ترتیل جهت شرکت در مرحله اول مسابقات قرآنی مشکات به موارد ذیل توجه نمایند:

رشـــته ترتیل مرحله اول:
  • آزمون رشته ترتیل از سه الی چهار آیه از سوره مبارکه انبیاء خواهد بود. (به تشخیص داوطلب)
  • داوطلب محترم مرحله اول رشته ترتیل، جهت شرکت در این آزمون باید یک فایل تصویری از قرائت خود را ضبط و در سایت موسسه قرانی مشکات از تاریخ 7 لغایت 10 آبان ارسال نماید.
  • زمان فایل ارسالی نباید بیش از2 دقیقه وحجم آن نباید بیش از 50 مگابایت باشد.
  • جهت ضبط و ارسال فایل تصویری می توان از تلفن همراه استفاده کرد ولی کیفیت صدا و تصویر باید واضح و بدون اکو یا افکتهای صوتی باشد باشد.
  • جهت ارسال فایل تصویری قرائت خود به آدرس  https://www.mqmeshkat.ir/sign-in/ مراجعه و با وارد کردن شماره ملی و سال تولد خود فایل تصویری را بارگزاری نمایید.
  • بهترین فرمت فایل تصویری MP4  است.
  • تذکر: با توجه احتمال بالا رفتن ترافیک سایت لطفاً ارسال قرائت خود را به ساعات پایانی روز آخر موکول نکنید.

 

*** نمونه فایل قرائت ترتیل دو دقیقه ای که جناب آقای محمدرضا گرجی به درخواست دبیرخانه مسابقات قرآنی مشکات ارسال نموده اند.