اطلاعیه شماره(9) اعلام سامانه پیامکی بررسی شکایات ، انتقادها و پیشنهادها

اعلام سامانه پیامکی 500020301122 جهت بررسی انتقادها و شکایات

متسابقین محترمی که نامشان در لیست نبوده یا در زمان مشخص شده با آنها تماس گرفته نشده است لطفا نام و نام خانوادگی ، شماره ملی و توضیح کوتاه را به شماره 500020301122 پیامک نمایید.

داوطلبانی که نسبت به برگزاری آزمون مرحله اول انتقاد دارند می توانند به صورت پیامکی اعتراض خود را ثبت نمایند.

پیامکها بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض نتیجه به آنها اعلام خواهد شد.

متن پیامکها بدین مضمون باشد:

نام و نام خانوادگی
شماره ملی
توضیح مختصر و کوتاه