اطلاعیه شماره (11) داوری مرحله اول مسابقات قرآنی مشکات

مرحله اول رشته های حفظ دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات به پایان رسید.

با یاری خدای متعال و عنایات معصومین علیهم السلام مرحله اول رشته های حفظ دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات به پایان رسید لذا پیش از اعلام نفرات برتر راه یافته به مرحله نهایی، توضیح چند نکته را ضروری می دانیم.
1- برگزاری مسابقات به صورت غیرحضوری تجربه ای متفاوت بود و تمام سعی دبیرخانه دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات بر این شد که مسابقات به نحو احسن برگزار شود، هرچند ابتلای یکی از اعضای تیم فنی به بیماری کرونا بر سختی کار افزود ولی با همه توان سعی شد مسابقات طبق برنامه انجام شود.
2- دبیرخانه مسابقات هیچ نقشی در آرای داوران محترم و اعلام نفرات برتر نداشته و فقط مشخصات متسابقین محترم را در اختیار داوران قرارداده و نفرات برتر را طبق نظر داوران اعلام میدارد، و از اعلام جزئیات مسابقه و ریز نمرات معذور است.
3- طبق اعلام هیئت داوران محترم در رشته های حفظ قرآن کریم بنا بر شیوه رایج داوری مسابقات قرآن کریم علاوه بر حسن حفظ سطح قرائت حافظان قرآن کریم نیز ملاک قرار داده شده است.
4- در پایان از همه متسابقین محترم تشکر و قدردانی نموده و از خدای متعال پیروزی و موفقیت در همه مراحل زندگی در پناه قرآن کریم و عترت علیهم السلام را مسئلت می طلبیم.

دبیرخانه دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات