گفتگوی حضوری اخبار شبکه قرآن با حجت الاسلام والمسلمین محمدی

گفتگوی حضوری اخبار شبکه قرآن با حجت الاسلام والمسلمین محمدی امام جمعه محترم کوهسار و مدیر عامل موسسه قرآنی مشکات پیرامون مرحله نهایی مسابقات قرآنی مشکات

گفتگوی حضوری اخبار شبکه قرآن با حجت الاسلام والمسلمین محمدی امام جمعه محترم کوهسار و مدیر عامل موسسه قرآنی مشکات پیرامون مرحله نهایی مسابقات قرآنی مشکات