اطلاعیه شماره (13) اسامی نفرات برتر رشته های ترتیل

اسامی نفرات برتر رشته های ترتیل قرآن کریم مرحله اول دومین دوره مسابقات قرآنی مشکات اعلام شد.

اسلامی نفرات برتر رشته های ترتیل راه یافته به مرحله نهایی به شرح ذیل است.

 • رشته ترتیل زیر 16 سال دختران
  ریحانه کانطوری
  زهرا دوستعلی دستجردی
  زهرا فیضی فیض آباد
  فاطمه عابدی
  زینب رضوانی زاده
  مائده جودت

  ------------------------------

 • رشته ترتیل بالای 16 سال خانمها
  آذرمان صادقی ناو
  مریم محمدی کشوری
  فاطمه صمدی
  مریم فتحی زاده
  زینب عزیزی احد
  لیلا نورعلیی سرابی
  زهره یقینی پور
  معصومه بلندی
  الناز همتی
  ساناز موسی نژاد
  اکرم خانم فاضلی مهربانی
  حلیمه نوده فراهانی
  زهرا نادری
  حنانه السادات حسینی
  اسماء زمانیان

  -------------------------

 • رشته ترتیل زیر 16 سال پسران 
  امیرحسین لندرانی
  امیررضا تهوری
  مسیحا جعفری
  امیدرضا پرنلو

---------------------------

 • رشته ترتیل بالای 16 سال آقایان
  محمدرضا گرجی
  سید حسین فاضلی
  حسین آقایی
  سبحان قاری
  محسن خزایی
  سیدمحمد مدنی
  احسان قصری زاده
  مهدی میرزائی
  محمد جعفری
  امیرحسین جعفرزاده
  محمدرضا عباسیان
  مجتبی کامیابی
  محسن مفتاح
  مهدی بقایی
  سید سعید هاشمی
  آرش تقی زاده کلهری