اطلاعیه شماره (15) حضور نفرات برتر در گروه واتساپی

گروه واتساپی برای نفرات برتر راه یافته به مرحله نهایی تشکیل شد.

به اطلاع نفرات برتر راه یافته به مرحله نهایی مسابقات قرآنی مشکات می رساند جهت هماهنگی بیشتر روز مسابقات گروه واتساپی (ویژه نفرات برتر) تشکیل شده که لازم است در این گروه ها عضو شوند.

آقایان و پسران راه یافته به مرحله نهایی جهت عضویت در گروه ویژه برادران از طریق واتساپ نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09387105530 از طریق واتساپ پیامک نمایند تا لینک عضویت برای آنها ارسال شود.
------------------------------------------------------
همچنین خانمها و دختران راه یافته به مرحله نهایی جهت عضویت در گروه ویژه خواهران از طریق واتساپ نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09031712830 از طریق واتساپ پیامک نمایند تا لینک عضویت برای آنها ارسال شود.