امروز سه‌شنبه بیست و یک اردیبهشت 1400 خورشیدی

ثبت نام در مسابقات قرآنی مشکات

هرروز یک صفحه

سوره حمد

سوره حمد آیه 1 الی 7

مسابقات مشکات در فضای مجازی

منابع آزمون مفاهیم

آزمون رشته مفاهیم از کتاب ذکر مبارک (مصحف آموزشی تفسیر و مفاهیم قرآن کریم - جزء سی ام) برگزار می شود.

دانلود کتاب ذکر مبارک

ثبت نام در کلاس های مجازی